SSK Duchcov
 Husova 12
 41901 Duchcov


 předseda : Zdeněk Hlaváček 724983416 
 jednatel : Mgr.Martina Nosová 604650714
 hospodář : Zdeněk Neudert  725279927

 sskduchcov@volny.cz