Sportovně střelecký klub Duchcov se představuje.

                                                                             

         Kde začíná tradice organizované střelby v našem městě přesně nevíme, to je úkol pro kronikáře,ale vzhledem k proběhlým výstavám historických terčů a zbraní lze soudit, že této zálibě se občané Duchova věnují již několik století.Bývala zde dokonce i manufaktura na výrobu pušek. Její výrobky nyní nacházíme v expozicích hradů a zámků (např. hrad Kost). V tomto výčtu nelze opomenout ani slavné duchcovské ostrostřelce, kteří měli střelnici poblíž rybníka Barbory.

         Historie současného sport. Střeleckého klubu je pochopitelně podstatně mladší. Začíná srpnem 1971, kdy byl při ZK Dolů J.Fučíka několika nadšenci založen. V té době byl samozřejmě součástí Svazarmu, který jej finančně i materiálně podporoval. Ze zakládajících členů jmenujme např. Bohuslava Semeráda,Václava Dvorského, Jiřího Chvojku sen..Nezapomenutelným předsedou, obětavým organizátorem, výborným střelcem a „duší“ celého klubu byl právě Bohuslav Semerád, který jako emeritní důstojník Čs.armády měl k tomuto sportu blízko. Od samého začátku se klub soustředil na práci s mládeží. Za uplynulých 30. let se v trénování mládeže postupně vystřídali pánové Semerád,Vondráček,Dvorský,Rath,Janů a Baranec E. V poslední době to byl Otta,Chvojka sen.,Hlaváček Zd., mgr Nosová a Vohár.

        Velkou slabinou v činnosti klubu byla od počátku absence vlastní malorážné a vzduchovkové střelnice. Klub měl k dispozici v prostorách klubovny v Husově ulici jen 3 vzduchovková střeliště,což stěží pokrývalo potřeby treninku. Na treninky v malorážních disciplinách se duchcovští střelci museli rozjíždět po okolních střelnicích v Oseku, Bílině a Teplicích.  V druhé polovině 80-let začal klub spolu s městskou org. Svazarmu budovat desetistavovou  vzduchovkovou střelnici. Ta však nebyla dostavěna, v důsledku privatizace domů byl klub nucen opustit nejen nedostavěnou střelnici, ale i klubovnu. Od té doby probíhaly treninky mládeže díky pochopení vedení ZŠ Smetanova ul. V tělocvičně této školy. Dospělí členové SSK Duchcov trénovali soukromě po okolních klubech či privátních střelnicích. Až  v posledních letech díky pochopení Mě org AVZO a  autoklubu byla SSK poskytnut a bývalá učebna autoškoly v Husově ulici. Tam si členové SSK vybudovali tréninkovou vzduch. střelnici s 5 stavy. Přes tyto těžkosti, které duchcovští střelci měli se jim podařilo vybojovat řadu vítězství v okresní lize a okresních přeborech. Přestože se jedná „jen“ o okresní ligu, je třeba podotknout, že střelecké přebory na teplicku měly v některých ročnících vysokou úroveň, srovnatelnou s MČR. V dorosteneckých letech se jich zúčastnil i pozdější mistr světa a světový rekordman ve střelbě z libovolné malorážky a  trenér státní reprezentace Petr Kůrka. Vraťme se ale k duchcovským střelcům.Poslední velký „hon“ na  okresní tituly se jim povedl v sezoně 96/97 kdy dokázal zvítězit Radek Baranec v kategorii vzd. puška mládeže na 30 ran. Jan Bureš v disciplině vzd. Puška 60 ran-muži a Jiří Chvojka ve střelbě ze vzd. pistole na 60 ran-muži .  Okresními tituly ale výčet nekončí.- V polovině 80-tých let dosáhl dobrých výsledků na mistrovství republiky v mal. Pušce Jiří Rath ml. V 90-tých letech se v pistolových disciplinách dařilo obsazovat čelná umístění na některých velkých cenách  a mistrovství ČR Jiřímu Chvojkovi sen. Jeho snažení kulminovalo účastí ve finále MČR ve střelbě z LP a na Mezinárodním mistrovství ČR veteránů ve střelbě v roce 1994 kde v disciplině vzduchová pistole-položkový závod, získal mistrovský titul. Práce s mládeží přinesla své plody hlavně v letech 1993 kdy na mistrovství ČR mládeže ve střelbě ze vzduchové pušky v Jičíně obsadil Radek Baranec 5. a Alena Schneiderová 8. místo. V družstvech skončil náš tým ve složení Baranec,Schneiderová,Schneider na  krásném 4. místě. O 2 roky později na mistrovství ČR v Praze se z našich mladých střelců v jednotlivcích nejlépe umístil Josef Schneider a to na 8. místě a družstvo SSK Duchcov ve složení Schneider,Baranec a Vohár obsadilo 9. místo.

    V družstvech získali pistoláři titul okresních přeborníků v disciplině  SP 30+30 v roce 2005, v discipl. vzd. pistole v r. 2005/2006 a 2006/2007 a Mgr.Martina Nosová v témže roce zvítězila v 9.ročníku VC Unitopu ve VzPi (čtyřkolový závod ).Její manžel Pavel Nos obsadil 2.místo v OSL VzPi a  stejné umístění se podařilo i v soutěži družstev.Ročník 2007/2008VzPi OSL byl Pavel Nos v jednotlivcích 3. a družstvo se umístilo na 2.místě.Mgr. Martina Nosová svůj prozatím největší sportovní úspěch zažila v roce 2009 kdy na MČR ve vzduchových zbraních konaném v Plzni obsadila 4.místo za reprezentantkami ČR,vítěznou Lenkou Maruškovou,druhou Pertrou Hykovou a třetí Lucií Říhovou.V družstvech se dostala na bednu když spolu s Hankou Krystyníkovou a Lindnerovou z Loun se umístily na 2.místě.   

                                                            

 

                                                                                                        

                                                                                                         

    Tolik krátce z historie a výsledků duchcovského Sportovně střeleckého klubu.

                                                     Za SSK Duchcov

                                            Jan Bureš a Zdeněk Hlaváček