22.12.2014 10:46

Poděkování


   Jménem všech
 střelců sportovně střeleckého klubu Duchcov
chci  poděkovat
 všem  našim sponzorům: městu Duchcov, Mechanice Teplice, malířské firmě Jan Urbanczyk,
 elektru Jaroslav Karásek, drogerii Kamilka, lékárně Alfas.r.o. a Woodcity s.r.o. Karel Šíp.

Díky tomuto sponzorství jsme schopni
konkurovat ostatním střeleckým klubům, věnovat se výchově nových mladých
střelců  a hlavně je materiálně
zabezpečit. Jsem rád, že mají pochopení pro sportovní činnost mládeže a že jsou
ochotni finančně přispívat na další rozvoj střeleckého sportu.

                                                                

                                                                                              Děkuji!

                                                                                      Za SSK Duchcov

                                                                                      Zdeněk Hlaváček

                                                                                       předseda klubu
                                                                                              

—————

Zpět